Przejdź do treści

Fundacja „Dominik”

Sieć Dominikańskich Ośrodków Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, działająca do roku 2018 pod patronatem Polskiej Prowincji Dominikanów została przekształcona w Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, które działa przy klasztorze na Służewie w Warszawie jako instytucja centralna, zajmująca się przede wszystkim działalnością badawczą, ekspercką i edukacyjną.

Założona w roku 2001 Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”, która w październiku 2020 r. swoją siedzibę przeniosła na Jamną – w ramach swojej działalności statutowej niesie pomoc osobom poszkodowanym przez grupy destrukcyjne oraz członkom ich rodzin.
Zasila ją świecka kadra ekspertów – wcześniej wieloletnich wolontariuszy Dominikańskich Ośrodków Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.
Prezesem zarządu Fundacji jest o. Grzegorz Kluz OP (Jamna)

Fundacja „Dominik” kontynuuje misję pomocową, prewencyjną i edukacyjną w Ośrodkach działających pod jej patronatem w Krakowie, Gdańsku oraz na Jamnej.