Przejdź do treści

 

Instytucje z którymi współpracuje Fundacja „Dominik”:

Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach (DCI)

Sieć dominikańskich ośrodków informacji o nowych ruchach religijnych i sektach działała na terenie Polski od 1995 r. Na mocy polecenia Kapituły Prowincjalnej z 2018 r. oraz dekretu Prowincjała z dnia 2 października 2019 r. została ona przekształcona w Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach i Sektach (DCI) działające przy klasztorze św. Józefa na warszawskim Służewie. Pozostałe działające do tej pory ośrodki zostały zamknięte. Wolontariusze tworzący ośrodki w Krakowie i Gdańsku podejmują dalszą misję pomocową w ramach Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom Dominik.

Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach jest jednostką prowadzącą badania w zakresie nowych ruchów religijnych, nowych duchowości, sekt, a także manipulacji doktrynalnej, psychologicznej oraz ideologicznej. Podstawowym celem naszej aktywności jest działalność badawcza, ekspercka i edukacyjna.

Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Warszawie
Klasztor oo. Dominikanów, ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa,
e-mail: osrodek.warszawa@dominikanie.pl

sekty.dominikanie.pl

konsultacje telefoniczne: wtorek 9.00-12.00 oraz środa 16.00-19.00 – telefon stacjonarny 22 543 99 99 lub telefon kom. 662 180 945
konsultacje w formie on-line: środa 16.00-19.00 (za pomocą oprogramowania do wideokonferencji (Zoom))

_______________________________________________________________________________________

БЮРО КИЄВО-ГАЛИЦЬКОГО ВЕРХОВНОГО АРХИЄПИСКОПСТВА УГКЦ У СПРАВАХ НОВІТНІХ РЕЛІГІЙНИХ РУХІВ І СЕКТ „Якір”

Biuro Najwyższego Arcybiskupstwa Kijowsko-Halickiego UKGK ds. NRR i Sekt zostało powołane przez Synod Biskupów UKGK 25 lutego 2013 r. Jego powołanie poprzedził projekt Centrum-YAKIR Fundacji Charytatywnej Społeczności Złotego Wieku. Fundacja powstała 4 lutego 2012 roku z błogosławieństwa metropolity lwowskiego Cyrusa Igora (Woźniaka).

Kontynuując realizację programu Centrum-YAKIR, Biuro ma na celu pomoc w praktyce tym, którzy wpadli w sieć grup destrukcyjnych. Członkowie Biura szanują przekonania religijne i ideologiczne każdego, kto potrzebuje porady, ochrony lub innej pomocy. Głównymi priorytetowymi zasadami pracy jest poszanowanie godności każdego człowieka, bez względu na jego przynależność wyznaniową i narodową. Każdy ma prawo do pełnej informacji o grupie, do której należy (zarówno pozytywnej jak i negatywnej).

Бюро: вул. Площа св. Юра 5; 79000 м. Львів; Україна
Телефон довіри та запис на консультації: вівторок і четвер – год. 10-12 і 14-16 – Номер телефону: +38098 711 3230

jakir.in.ua