Przejdź do treści

Komunikat dotyczący aktualnej sytuacji Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody

  • przez

Informujemy, że decyzja Biskupa Bielsko-Żywieckiego mianująca ks. Przemysława Guziora dyrektorem Stowarzyszenia Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody została zakwestionowana przez członków Zarządu Stowarzyszenia, jednak jest ona ważna i obowiązująca. Za niezgodne z prawem kościelnym uważamy próby organizowania spotkań wspólnoty w prywatnych domach członków Stowarzyszenia bez łączności z wyznaczonym Duszpasterzem.

W tej sytuacji ks. Przemysław Guzior, nowo mianowany dyrektor, zaprasza wszystkich, którzy chcą działać we wspólnocie w jedności z Kościołem na spotkania przy Parafii Św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej w środy o godz. 19.00, począwszy od środy 4 stycznia 2023 roku. Wszelkie inne spotkania SECiM nie mają aprobaty Biskupa Bielsko-Żywieckiego.

Informujemy, że Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie posiadają wymaganego prawem upoważnienia do nauczania.

komunikat ze strony Diecezji Bielsko-Żywieckiej: https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-aktualnej-sytuacji-secim-3-stycznia-2023/