Przejdź do treści

Ukraiński Kościół Greckokatolicki ma problem z polską wspólnotą katolicką „Galilea”

  • przez

W ramach współpracy z Biurem ds. Nowych Ruchów Religijnych i  Sekt działającym przy Kijowsko-Halickim Arcybiskupstwie Większym Ukraińskiej Greko-Katolickiej Cerkwi udostępniamy informacje dotyczące działań polskiej Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” w Ukrainie.

Na stronie Biura, gdzie umieszczono prezentację do tyczącą działalności Wspólnoty „Galilea” czytamy:

Już od dwóch lat kilkunastoosobowa grupa analityczna (duchowni i świeccy z Polski i Ukrainy) pracuje pod auspicjami Biura Kijowsko-Halickiego Arcybiskupstwa Większego Ukraińskiej Greko-Katolickiej Cerkwi d.s. Nowych Ruchów Religijnych i Sekt (Biuro NNR i Sekt), analizując działalność grupy z Polski o nazwie «Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”». Wspólnota skoncentrowała swoją działalność głównie na parafiach wiernych Ukraińskiego Kościoła Greko-Katolickiego i obecnie pozycjonuje siebie jako „wspólnota greko-katolicka”.
Zważywszy, że wiele osób zwraca się do Biura z pytaniami dotyczącymi działalności i charakteru tej Wspólnoty, przedstawiamy Państwu główne aspekty dotyczące jej powstania w Polsce, status kanoniczny, główne kierunki działania, tworzenie filii w Ukrainie, charakter nauczania.
Niniejszą prezentację stanowią fragmenty materiałów opracowanych przez wyżej wspomnianą grupę analityczną. Również ta prezentacja stanowiła podstawę kilkunastu spotkań Biura z duchowieństwem UGKC zarówno w Ukrainie, jak i za granicą. Cały opracowany materiał został przekazany Kierownictwu Cerkwi, która szczegółowo bada tę kwestię.

Prezentacja w wersji ukraińskiej znajduje się na stronie: https://jakir.in.ua/biblioteka-yakir/115/76-76.html

Poniżej wersja prezentacji w języku polskim: