Przejdź do treści

18 maja 2022 r. – prelekcja „Psychomanipulacja a sekty” w ramach konferencji Wakacje – czas wolny dla dzieci i młodzieży – szansa czy zagrożenie?

  • przez

18 maja 2022 r. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie w ramach odpowiedzialnego przygotowania uczniów i rodziców do wakacyjnego wypoczynku zorganizowało bezpłatną konferencję online dedykowaną dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.
Temat konferencji: „Wakacje – czas wolny dla dzieci i młodzieży – szansa czy zagrożenie?”

W ramach konferencji prelekcję nt. „Psychomanipulacja a sekty” wygłosiła mgr Katarzyna Zabdyr z Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”.
Katarzyna Zabdyr ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2009-2020 była wolontariuszem Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie. Po likwidacji Ośrodka kontynuuje działalność pomocową z zakresu sekt w ramach Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”.

Pełny program konferencji >>> do pobrania >>> oraz na plakacie poniżej: