Przejdź do treści

ks. Łukasz Prausa SAC – suspendowany

  • przez

W związku z zapytaniami o „status kościelny” ks. Łukasza Prausy SAC informujemy, że:

  • ks. Łukasz Prausa SAC jest suspendowany i ma zakaz sprawowania wszystkich funkcji kapłańskich;
  • nie pełni obecnie żadnej funkcji, która została by mu wyznaczona przez przełożonego zakonnego;
  • przełożeni zakonni nie mają wpływu na jego działalność.

Na stronie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów Prowincji Zwiastowania Pańskiego znajduje się stosowne oświadczenie:

W odpowiedzi na pojawiające się pytania o status prawny ks. Łukasza Prausy informuję, iż ks. Łukasz Prausa SAC nie mieszka w domu pallotyńskim, do którego został skierowany.
Przełożeni zakonni nie mają tym samym wpływu na jego działalność, której ślady można znaleźć w mediach społecznościowych. Ks. Łukasz Prausa SAC nie pełni obecnie żadnej funkcji, która by została mu wyznaczona przez przełożonego.
Ks. Przemysław Podlejski SAC, rzecznik prasowy Prowincji Zwiastowania Pańskiego (20.01.2022 r.)

za: http://sac.org.pl/oswiadczenie/