Przejdź do treści

5-ta rocznica śmierci o. Tomasza Alexiewicza – inicjatora i założyciela Fundacji „Dominik”

  • przez

17 grudnia 2021 r. mija 5-ta rocznica śmierci o. Tomasza Alexiewicza OP – założyciela Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”

W tym dniu w Jamnej, obecnej siedzibie Fundacji, w Sanktuarium MB Niezawodnej Nadziei, zostanie odprawiona msza św. w intencji śp. o. Tomasza. Zapraszamy do włączenia się we wspólną modlitwę podczas jamneńskich rorat o godz. 6.30.

Założona przez o. Tomasza Alexiewicza Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik” od samego początku współpracowała z Dominikańskimi Ośrodkami Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach oraz z innymi instytucjami podejmującymi działalność anty-sektową. Koordynowała współpracę pomiędzy zainteresowanymi instytucjami oraz pomagała w organizacji  lub sama organizowała konferencje i szkolenia dla pracowników i wolontariuszy tychże. Obecnie Fundacja przejmuje opiekę nad zamykanymi przez klasztory Ośrodkami i intensyfikuje swoją działalność w płaszczyźnie pomocowej, prewencyjnej i edukacyjnej dotyczącej nowych ruchów religijnych, psychomanipulacji i sekt.

O. Tomasz Alexiewicz urodził się 30 października 1948 w Poznaniu. Profesję zakonną złożył 29 września 1974 a święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1979.
Po święceniach pracował w Tarnobrzegu, a następnie w Poznaniu, gdzie był duszpasterzem akademickim oraz założycielem Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Jerozolima”.
Na początku stanu wojennego przez krótki czas był internowany, a potem kierował pomocą uwięzionym i represjonowanym.
Później pracował w Konwencie św. Józefa w Warszawie, gdzie był wikariuszem parafii, pierwszym dyrektorem Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach oraz założycielem Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”.
Następnie przebywał w Łodzi, gdzie był asystentem fraterni III Zakonu oraz w Szczecinie, gdzie współpracował z „Przymierzem Miłosierdzia”.
Na kilka miesięcy przed śmiercią został asygnowany do konwentu w ukochanym przez niego Poznaniu.
Był również prowincjalnym promotorem duszpasterstw osób uzależnionych. Przez prawie trzydzieści lat współpracował z grupami Anonimowych Alkoholików.
Niestrudzony kaznodzieja, głoszący Słowo Boże w różnych środowiskach, z ogromnym współczuciem wobec ubogich dzisiejszych czasów. Charyzmatyczny kapłan, który bardzo wielu ludzi przyprowadził do Pana Jezusa.
Przez wiele lat cierpiał na arytmię serca, ostatnie półtora miesiąca życia spędził w szpitalu, otoczony troskliwą opieką i modlitwą wychowanków ze Wspólnoty „Jerozolima” oraz współbraci.
o. Tomasz Alexiewicz zmarł 17 grudnia 2016 zmarł w Poznaniu. Został pochowany na Cmentarzu Sołackim w Poznaniu.