Przejdź do treści

Psychomanipulacja a sekty

  • przez

13 listopada 2021 r.
w Krakowie, podczas spotkania osób doświadczających ubóstwa w ramach EAPN Polska organizowanego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,

p. Katarzyna Zabdyr – członek Zarządu Fundacji „Dominik” i dyrektor Punktu Informacji o Psychomanipulacji i Sektach Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik” w Krakowie
przeprowadziła prelekcję „Psychomanipulacja a sekty„.