Przejdź do treści

Czy grupa w której jestem jest sektą?

  • przez

Niezależnie od tego do jakiej grupy/wspólnoty trafiłeś, nie powinieneś zwalniać się z krytycznego myślenia. Wiedza na temat destrukcyjnych mechanizmów oraz właściwa ocena zachowań występujących w grupie mogą ustrzec cię przed zagrożeniem.

Jeśli masz wątpliwości co do charakteru twojej grupy powinieneś odpowiedzieć na poniższe pytania:

1. Czy grupa (lider) uważa się za nieomylną?
2. Czy lider domaga się całkowitego posłuszeństwa od członków grupy?
3. Czy władza lidera nad twoim życiem jest nieograniczona? Czy lider ingeruje w twoje życie osobiste, np.: sugeruje ci z kim powinieneś zawrzeć związek małżeński, gdzie mieszkać, jaką pracę podjąć, czy jak dysponować pieniędzmi?
4.Czy istnieje przekonanie, że tylko grupa/lider posiada monopol na prawdę, a inni ludzie pogrążeni są w błędzie? Czy tylko w tej grupie możesz osiągnąć zbawienie?
5. Czy grupa/lider krytykuje i upokarza publicznie bądź prywatnie osoby należące do grupy?
6. Czy lider przekraczał w relacji z tobą granice intymności?
7. Czy grupa/lider ogranicza dopływ informacji z zewnątrz np.: zabrania korzystania z mediów, czytania materiałów innych niż te proponowane przez grupę?
8. Czy twoi bliscy zwracają ci uwagę, że poświęcasz zbyt dużo czasu na grupę, zaniedbując obowiązki rodzinne (kontakty z rodziną, przyjaciółmi, troskę o współmałżonka, opiekę nad dziećmi itp.) lub zawodowe/szkolne ?
9. Czy przynależność do grupy jest ważniejsza niż relacje rodzinne i małżeńskie?
10. Czy grupa/lider sugeruje odcięcie się od osób, które krytykują grupę lub nie chcą się do niej przyłączyć?
11. Czy grupa/lider wzbudza w tobie poczucie winy, kiedy nie uczestniczysz we wszystkich spotkaniach organizowanych przez grupę?
12.Czy rezygnacja z grupy jest równoznaczna z całkowitym wykluczeniem i zerwaniem kontaktów z jej członkami?
13. Czy oficjalne nauczanie grupy jest inne dla nowicjuszy, a inne dla osób z dłuższym stażem przynależności?
14. Czy grupa/lider domaga się od ciebie, abyś wyznawał publicznie swoje grzechy, słabości, sprawy, których się wstydzisz? Czy ta wiedza jest wykorzystywana przeciw tobie?
15. Czy boisz się odejść z grupy wierząc, że jeśli to zrobisz, spotka cię kara?
16. Czy pracując na rzecz grupy pozbawiony jesteś opieki społecznej i medycznej. Czy liderzy namawiają cię do pracy na czarno, omijając obowiązujące przepisy?
17. Czy przy pozyskiwaniu nowych adeptów grupa/lider zataja istotne informacje o charakterze grupy, przez stosowanie kłamstw, półprawd?
19. Czy rozpoczynając kurs prowadzony przez grupę musisz zobowiązać się do jego ukończenia?
20. Czy byłeś namawiany do osobistego i finansowego zaangażowania się w grupę, zanim zapoznałeś się z nauczaniem, zasadami i zwyczajami, które obowiązują jej członków?
21. Czy rozmawianie o tym, co ci się nie podoba w grupie, jest zakazane?
22. Czy grupa jest wrogo nastawiona wobec świata i ludzi, którzy myślą i wierzą inaczej?
23. Czy w grupie byłeś namawiany do przekraczania prawa (np. podczas zbierania funduszy na cele grupy)?

Jeżeli na większość z zadanych pytań odpowiedziałeś twierdząco, możesz zakwalifikować grupę jako tę, która stanowi potencjalne zagrożenie dla ciebie i twoich bliskich. Zachęcamy, abyś skontaktował się z Punktami naszej Fundacji, DCI lub inną instytucją pomagającą ofiarom nadużyć duchowych i sekt.

Poniżej inne kwestionariusze, które pomogą Ci w ocenie charakteru grupy:

SKALA BONEWITSA → Zaawansowany Kwestionariusz Bonewitsa Oceniający Niebezpieczeństwo Sekty → pobierz kwestionariusz

Po czym poznać, czy dana grupa religijna może stanowić zagrożenie społeczne? – zestaw pytań opracowany przez krakowskich religioznawców → pobierz zestaw pytań